#Raining: barish, garma garam pakode aur adrat wali chai… ahahaha… kya bat hai… my dil goes hummm humm… πŸ‘πŸ‘Œ

from Instagram: http://ift.tt/1rnXuUB
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s